Muzeum pohřebnictví

Vídeň se nebojí smrti, považuje ji za součást života a proto ji nikam neschovává. Navíc má pohřebnictví ve Vídni vybudovanou dlouholetou tradici a prošlo velkým vývojem. Vídeňské Muzeum pohřebnictví funguje od roku 1967 a nabízí průlom do historie pohřbívání i pohled na „módní“ vychytávky určité doby. Mezi exponáty najdete i kolík, který byl určen k bodnutí do srdce a hlavně k pojištění, že domnělá mrtvá osoba nebude pohřbena zaživa. K této kuriózní situaci se váže i zvonek uvnitř rakve, který byl spojen s domem hrobníka, kdyby se náhodou mrtvola probudila.

K vidění jsou tu i pohřební vozy a „vyklápěcí rakev Josefa II.“, která se mohla opakovaně použít k přenášení mrtvol, protože měla tzv odklápějící stranu, odkud se nebožtík sesunul do vyhrabané jámy a následně byl pouze zasypán. Dalším překvapením pro Vás může být i to, že si můžete rakev na vlastní kůži sami vyzkoušet. Uvidíte zde i vše co s pohřebními rituály pevně souvisí – urny, oblečení, náhrobky, texty a citáty, fotografie, naleznete zde až na tisíc objektů a exponátů. S muzeem je propojena i knihovna, která čítá téměř tři tisíce svazků.