Císařská Hrobka

Císařská nebo Kapucínská hrobka se nachází pod kapucínským kostelem a našlo v ní poslední odpočinek až 149 habsburských příslušníků. Pohřbívat se začalo v roce 1633 a zajímavostí bylo, že mezi léty 1637 – 1878 bylo tělo, vnitřnosti a srdce pohřbíváno odděleně a sice srdce náleželo augustiniánskému kostelu, vnitřnosti dómu sv. Štěpána a tělo patřilo do Kapucínské hrobky.

Významní habsburští panovníci, kteří odpočívají v Kapucínské hrobce jsou např. Matyáš Habsburský, Ferdinand III. Habsburský, Marie Terezie a císař František I., Josef II. a posledním pochovaným císařem se stal František Josef I.(+1916). Poslední pohřeb se konal 16. července 2011 pro bývalého korunního prince a evropského politika Otty Habsburského.